Nečtiny

Židovské osídlení je zde doloženo od první poloviny 17. Století, zřejmě kolem roku 1635. Z důvodu sporu s místními řezníky byli židé v letech 1655 až 1685 vrchností z města vypovězeni a směli se znovu usadit až po roce 1685. Židovská náboženská obec byla zrušena roku 1921 a připojen a k žlutické obci.

Židovský sídelní okrsek se nacházel v lomené uličce 100 metrů jihovýchodně od náměstí, mezi hlavní ulicí vedoucí k Novému Městečku a potokem, dále u východního břehu potoka. V první polovině 19. století je doloženo pět sousedících (většinou patrových a částečně i roubených) domů, dodnes se dva zachovaly v přestavbách.

Synagoga byla postavena v letech 1840 – 1857 v klasicistním slohu jako náhrada za starší modlitebnu. Nacházela se v krátké uličce vedoucí z hlavní ulice k brodu. Byla zničena nacisty a v letech 1986 – 87 následně i zbořena.

Hřbitov se nachází v lese na východní hranici katastru. Leží ve svahu na lesní stráni přibližně 300m jihovýchodně od kostela a komunálního hřbitova.  Byl založen údajně v 17. století, podle některých zdrojů dokonce až v 16. století. Sloužil i pro náboženské obce Štědrá a Žlutice. Hřbitov byl těžce poškozen za nacistické okupace. Půdorys hřbitova o velikosti více než 750 metrů čtverečních je znatelný jen podle terénních nerovností po zničené ohradní zdi. Na dvou hromadách na okraji hřbitova je dochováno několik desítek náhrobních kamenů a jejich torz z let 1747 až 1927. Nacházejí se zde některé zajímavé náhrobky s reliéfní výzdobou žehnajících rukou z roku 1747. Starší a novější část hřbitova jsou odděleny lesní cestou.

typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
FŽO
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ne
přístupnost: 

hřbitov volně přístupný

rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
kehilaprag.cz
reklama
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login