pro mapu ve větším formátu navštivte Google Maps
Javascript is required to view this map.
pro mapu ve větším formátu navštivte Google Maps
Město proslaveno bitvou Napoleona s rakouskými a ruskými vojsky v r. 1805. Židovská komunita doložena k r. 1343, sídlo v žid. literatuře zváno Ir...
Hřbitov se nachází 1,5 km severozápadně od obce, na návrší, na rozhraní lesa a pole. Založen byl údajně v 17. století, v písemných pramenech je...
Hřbitov byl založen mezi lety 1812 – 1814 v polích jižně od zámku, jihozápadně od Podhrázského mlýna, 1 km jižně od obce. Do té doby se pohřbívalo na...
Hřbitov se nachází 500 metrů jihozápadně od obce. Založen byl zřejmě ve druhé polovině 17. století, v písemných pramenech je poprvé doložen roku 1724...
Hřbitov se nachází 600 metrů severně od náměstí, na skalnaté vyvýšenině mezi loukami, východně od potoka. Založen byl před rokem 1610, roku 1863 byl...
Starý židovský hřbitov se nachází v centru města, mezi ulicemi U Starého hřbitova, 17. listopadu a Širokou. Založen byl v první polovině 15. století...
Židovské osídlení od roku 1809. Židovské domy byly rozptýleny po celé obci, nejednalo se tedy o uzavřené ghetto, většina z nich je dochována v...
Strakonice viz Nové Strakonice
Synagoga stojící jihozápadně od návsi byla postavena snad již v 18. století, v 19. století byla přestavěna (údajně roku 1849), bohoslužebným účelům...
Stráž nad Nežárkou viz Pístina
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login