Uherský Brod

První písemná zmínka o Židech je z r. 1470, jedna z nejpočetnějších židovksých komunit (v pol. 19. století téměř 1100 osob, čtvrtina obyvatel města), židovská obec krátce obnovena po 2. světové válce. Rodné město učených rabínů Mosese Samuela Zuckermandela (1836-1917 Wroclaw, Polsko) a Adolfa Frankla-Grüna (1847-1916 Kroměříž), spisovatele Eduarda Naschera-Naschée (1853-1926 Wien). Středověká žid. osada se synagogou na jihovýchodním předměstí zanikla, od konce 17. stol. ghetto v jihovýchodním sektoru hrazeného města, dnes ulice Soukenická, Jirchářská, Tkalcovská. Z původních 108 domů zbyla po asanacích pouze jediná budova, škola čp. 823 (na ní pamětní deska žid. komunity z r. 1993). Barokní synagogu z r. 1717 nacisté v r. 1941 vypálili a zbořili.

Nový hřbitov v ulici Neradice čp. 698, 500 m východně od náměstí, byl založen v r. 1870, na ploše 7421 m2 se nalézá 1085 převážně novodobých náhrobků, z toho stovka cenných pomníků přenesených ze starého hřbitova před jižními hradbami (mj. rabína Nathana Nathy z r. 1683). Při vstupu se nachází eklektická obřadní síň z r. 1906, uvnitř pamětní desky se jmény obětí holokaustu z r. 1948. Ohrazení areálu cihelnou zdí. Hřbitov je soustavně udržován a opravován.

typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
FŽO
doba vzniku: 
od roku 1850
památková ochrana: 
ano
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login