Štěnovice

Židovské osídlení od roku 1809. Židovské domy byly rozptýleny po celé obci, nejednalo se tedy o uzavřené ghetto, většina z nich je dochována v přestavbách.  Synagoga neznámého stáří byla zbořena po roce 1950.

Hřbitov leží na severovýchodním okraji obce mezi zahradami v zástavbě rodinných domků ve svahu nad Losinským potokem. Založen snad před koncem 18. století. Plocha hřbitova se příkře svažuje od severu k jihu. Půdorys hřbitova je téměř čtvercový. Ohradní zeď ze smíšeného zdiva s převahou lomového kamene. Celkový počet náhrobků je 160, z nichž nejstarší náhrobky (ve východní části) pocházejí z 10. let 19. století a nejmladší ze 30. let 20. století. Hřbitov obsahuje velký soubor pískovcových náhrobků hřešihlavského typu, vyskytujících se často v širším okolí Plzně až po Rokycansko a Hřešihlavsko, tj.prosté pískovcové stély zakončené nízkým, někdy ústupkovým obloukem, často bez jakéhokoli zvýraznění okrajů nápisové plochy (někdy je nápisová plocha zahloubena). Ve výzdobě mladších náhrobků západní části hřbitova se uplatňují běžné asimilační módní vlivy, typické pro 20. století. Hřbitov byl za 2. světové války zdevastován, opraven na přelomu 20. a 21. století. Márnice dnes slouží jako garáž sousedící novostavby.

typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
FŽO
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ne
přístupnost: 

hřbitov volně přístupný

rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login