Slavkov u Brna

Město proslaveno bitvou Napoleona s rakouskými a ruskými vojsky v r. 1805. Židovská komunita doložena k r. 1343, sídlo v žid. literatuře zváno Ir laban, tj. Bílé město. Rodiště architekta Maxe Katschera (1858-1918 Wien). Židovská čtvrť se nachází západně od náměstí, ulice Úzká, U synagogy, Koláčkovo nám., z původních 77 domů dochováno 35, mj. škola s rituální lázní čp. 664 (dnes s muzejní expozicí). Synagoga v ulici U synagogy, postavena s využitím starší substrukce r. 1858 v novorománském slohu. Půlstoletí využita ke skladování, v l. 1994-8 opravena pro účely okresního archivu, dnes bez využití. Na průčelí odhalena r. 1998 pamětní deska obětem holokaustu. V předsíni přístupná malá muzejní expozice o historii a památkách židovské obce.

Nový hřbitov se nachází 1,5 km severně od náměstí, v zákrutech silnice na Rousínov, byl založen r. 1744, na ploše 4045 m2 se nalézá 471 náhrobků (nejstarší z l. 1735-6 přeneseny ze starého hřbitova jižně města při říčce Litavě). Pochována zde řada učených místních rabínů. Uprostřed plochy instalován v r. 1994 památník vyvrácené židovské komunity. Při vstupu zbytky kamenné márnice, ohrazení hřbitova kamenocihelnou zdí.

typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
FŽO
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ano
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login