Ptenín - Merklín

Židovské osídlení od druhé poloviny 17. století. Židovské domy rozptýleny po celém Merklíně mezi domy křesťanskými.

Synagoga čp. 126, 80 m jihozápadně od náměstí postavena roku 1826 jako menší klasicistní budova. Bohoslužebným účelům sloužila doroku 1913. Poté upravena na obytný dům. Z vnější podoby zůstal zachován jen kamenný vstupní portál.

Hřbitov leží v lese 2 km jižně od Merklína poblíž silnice do Ptenína, pod východním úbočím Srnčího vrchu. Hřbitov byl založen roku 1685, 1871 plošně rozšířen. Mezi starší jižní a mladší severní polovinou hřbitova je patrná terénní nerovnost (zbytek části ohradní zdi, zbořené zřejmě při rozšíření hřbitova). Celkový počet náhrobků je 106, z toho většina stojících. Mladší část hřbitova nese dosud stopy (asi nacistické) devastace. Nejstarší dosud zjištěné čitelné náhrobky pocházejí z 20. let 18. století, 1718, nejmladší náhrobek je datován rokem 1934. Hřbitov obsahuje mj. cenný ucelený soubor typizovaných náhrobků rodiny Fischlovy ze druhé poloviny 19. století. Merklínský hřbitov leží přesně uprostřed Plzeňského kraje, z hlediska typologie starších židovských náhrobků (zhruba do r. 1840) pak na styku jeho tří hlavních oblastí - jižní pošumavské (pro niž je typická vápencová stéla s trojúhelníkovitým terminálem, plochým reliéfem písma a obsáhlejším epitafem), západní českoleské (žulové stély se zvýrazněnými okraji, obloukovitým terminálem, hlubokým reliéfem písma a stručným epitafem) a východní hřešihlavské (pískovcové stély zakončené ústupkovým obloukem, často se zahloubenou nápisovou plochou). Z ohradní zdi z lomového kamene zůstala do současnosti stát pouze její severní část.

typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
FŽO
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ne
přístupnost: 

hřbitov volně přístupný

rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login