Přeštice

Nepočetné židovské osídlení je údajně doloženo od roku 1585, určitě zde ale existovalo od počátku 17. století. Židovská obec zde vznikla ale až na konci 19. století.

Synagoga z roku 1910, do roku 1945 používána Církví  Československou husitskou, zbořena v roce 1974.

Hřbitov s pseudoklasicistně-secesní obřadní budovou leží 1 km východně od města, při silnici do Vícova. Plocha hřbitova sousedí se zahradami a zemědělskou půdou a mírně se svažuje k silnici (k západu). Půdorys hřbitova je zhruba obdélníkový. Hřbitov byl založen roku 1890. Celkový počet náhrobků je 47, tvoří dvě řady podél východní zdi (pouze jeden náhrobek stojí osamoceně nedaleko od severní zdi přibližně v polovině šířky hřbitova). Nejstarší náhrobek je datován 1914, nejmladší 1956. Styl epitafů i výzdoba náhrobků odpovídají asimilačním vlivům, projevujícím se typicky u židovských sepulkrálních památek 20. století. Náhrobky jsou vesměs zhotoveny moderními technologiemi z kvalitního materiálu a jsou dobře dochované a čitelné. Od 60. let 20. století do jeho konce byl hřbitov využíván mysliveckým spolkem a na jeho ploše se nacházely voliéry. Po roce 2000 byl hřbitov pietně upraven, hrobnický domek z roku 1907 byl adaptován k obytným účelům.

typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
FŽO
doba vzniku: 
od roku 1850
památková ochrana: 
ne
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login