Praha - Žižkov Fibichova

Starý hřbitov ve Fibichově ulici byl založen roku 1680 jako morové pohřebiště pro osoby z pražského ghetta, poté byl znovu používán za morové epidemie v letech 1713 – 1714. V letech 1787 – 1890 fungoval jako ústřední pražský hřbitov a byl několikrát rozšiřován. Celkem zde bylo pohřbeno kolem 37.000 osob, mj. vrchní pražský rabín Ezechiel Landau (1713 – 1793), primas Pražského židovského města Israel Frankl Spira (1712 – 1791), dlouholetý předseda pražského rabínského kolegia Eleazar Fleckeles (1754 – 1826), jeho nástupce Samuel Freund (1794 – 1881), představený pražské talmudické školy a později moravský zemský rabín Nehemias Trebitsch (1779 – 1842) nebo pražský vrchní rabín Juda Rappoport (1790 – 1867). Roku 1925 byla nevyužitá část hřbitova změněna na park, před rokem 1960 byla zbořena velká část ohradní zdi a tři čtvrtiny hřbitova byly změněny na Mahlerovy sady. Náhrobní kameny byly povaleny a zasypány. V letech 1985 – 1990 byla na místě parku vystavěna věž televizního vysílače. Zachována je pouze severní část hřbitova s náhrobky od 18. století do druhé poloviny 19. století. Bývalý morový špitál byl později nahrazený obřadní síní, v 19. století novogoticky upravenou; ta byla po roce 1980 adaptována na kanceláře. Dochována je budova hřbitovní studny s pamětní deskou z roku 1792 a řada zajímavých náhrobků. Jeho průběžnou údržbu a provoz zajišťuje Židovské muzeum v Praze.

typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
ŽOP
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ano
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
kehilaprag.cz
reklama
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login