Praha 8 – Libeň

Starý hřbitov se nachází jižně od bývalé židovské čtvrti, s níž byl spojen Vojenovou ulicí. Založen byl asi koncem 16. století a poté byl několikrát rozšiřován. Používán byl do 90. let 19. století. Před rokem 1875 byl zrušen kvůli stavbě dnes již zaniklé železniční stanice Libeň - dolní nádraží jižní cíp areálu, v první třetině 20. století byla překryta nájezdem na Libeňský most severní část a zbořena obřadní síň s hrobnickým domem, kolem roku 1965 byla postupně likvidována i zbylá střední část, náhrobní kameny, včetně hodnotných barokních a klasicistních stél, byly povaleny a zasypány. Na místě hřbitova se dochovala jen část ohradní zdi.
V současné době je zachována plocha hřbitova s hroby, bez náhrobků, které jsou zasypány. Je zajišťována průběžná údržba plochy hřbitova, kterou je třeba provádět i v následujících letech. Do budoucna je možné uvažovat o odstranění silné vrstvy zeminy a vyzdvihnout zasypané náhrobky, tyto práce si ale vyžádají náklady ve výši několika milionů korun.

Nový hřbitov se nachází na rozhraní Střížkova a Kobylis, v těsném sousedství sídliště Ďáblice, mezi ulicemi Na Malém klínu a Střelničná. Založen byl v roce 1893 a sporadicky používán do roku 1975. Po druhé světové válce byl radikálně zmenšen o nepoužívanou část a oba pozemky byly vzájemně odděleny. Na hřbitově je dochováno kolem 300 náhrobních kamenů od doby založení. Pohřben je zde mj. spisovatel Vojtěch Rakous (1862 – 1935). Součástí hřbitova je komplex obřadní síně čp. 443/114 se vchodem z Davídkovy ulice.
V 90. letech 20. století byla plocha hřbitova vyčištěna od nežádoucí zeleně, v letech 2003 – 2004 byly vztyčeny některé povalené náhrobky a byl zahájen projekt celkové rekonstrukce zeleně. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech.

typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
ŽOP
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ne
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login