Nový Bydžov - starý hřbitov

Starý hřbitov se nachází v ulici Komenského, 400 metrů jižně od náměstí T. G. Masaryka. Založen byl roku 1520, rozšířen roku 1735. Na hřbitově je dochováno kolem 1.500 náhrobních kamenů, nejstarší z roku 1577, nejmladší z roku 1885, mj. řada velmi cenných náhrobků barokního a klasicistního typu s bohatou symbolikou, včetně několika tumb. Výjimečný je náhrobek ze 17. století s ratolestí a lidskou tváří v ozdobné kartuši. Tento židovský hřbitov patří k nejcennějším hřbitovům v Čechách.
Rekonstrukce celého areálu byla zahájena roku 1996 - tehdy byla plocha hřbitova vyčištěna od nežádoucí vegetace. Do té doby většina ohradní zdi byla zřícena nebo zcela chyběla. Problémem bylo, že v 60. letech 20. století byly z části plochy hřbitova odstraněny náhrobky a tato část byla vyasfaltována a využívána jako parkoviště. Jednak díky tomu, ale také s ohledem na velkou délku zdi, trvala obnova původní ohradní zdi včetně odstranění asfaltu od roku 1997 do roku 2003. V rámci těchto prací také byly restaurovány vstupní portály, byly zhotoveny nové vstupní dřevěné dveře a dřevěná vrata do hřbitova. Nejpoškozenější historické náhrobky byly restaurovány roku 2001. V roce 2004 byly restaurovány poškozené náhrobky, které byly v 60. letech 20. století při asfaltování části hřbitova z této plochy odstraněny a naházeny na několik hromad. Od roku 2005 bylo restaurováno několik dalších desítek poškozených náhrobků včetně tumb. Dále bude nutno restaurovat mnoho dalších desítek ohrožených historických náhrobků. Vzhledem k velkému počtu náhrobků se jedná o práce na dlouhou řadu let. Průběžnou údržbu hřbitova v současné době zajišťuje na své náklady Město Nový Bydžov.

typ objektu: 
hřbitov
typ objektu: 
sídelní okrsek
vlastnictví: 
ŽOP
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ano
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login