Nové Sedliště

Židovské osídlení snad existovalo už v první polovině 16. století, je doloženo až od začátku 17. století. Komunita s modlitebnou zde existovala snad od počátku osídlení. Bohatý archív obce byl před první světovou válkou převezen do Tachova, kde byl ale za „křišťálové noci“ téměř celý zničen. Dochovaly se jen protokoly, účty a stanovy obce.

První údajná dřevěná synagoga byla postavena roku 1703, místo je neznámé, ale mělo 40 mužských a 28 ženských sedadel. Za její zboření vyplatila obec stavitelskému mistru Gallusovi kolem roku 1786 4 zlaté. Další synagoga byla vybudovaná v letech 1786-1788 a byla užívána do roku 1911. Nacházelo se zde 62 mužských a 44 ženských sedadel. Umělecky významný svatostánek (aron ha-kodeš) byl roku 1912 přemístěn do Tachova. Synagoga byla zbořena v roce 1918 poté, co byla užita na stavební materiál. V hospodářské části domu čp. 66 je možné vidět portál s Davidovou hvězdou a letopočtem 1786. V sousedství stál obecní dům (parcela 117) a židovská škola s placeným rabínem (parcela 119). Rozsáhlá židovská čtvrť, doložená nejdříve v 18. století, se nacházela ve středu obce, byla umístěná severním a severozápadním směrem od zámku. Před polovinou 19. století se jednalo o 27 domů. Zajímavostí byla promíchanost židovských a křesťanských domů.

Hřbitov se nachází cca 450 m západně od zámku v údolí pod kostelem. Byl založen zřejmě v druhé polovině 17. století a užíván až do 30. let 20. století. Hřbitov má rozlohu 1205 metrů čtverečních nepravidelného tvaru, je zde dochováno 240 náhrobků či fragmentů, některé z nich jsou z počátku 18. století (nejstarší 1704). Vyskytují se i cenné klasicistní a barokní náhrobky.

typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
FŽO
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ne
přístupnost: 

hřbitov volně přístupný

rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
kehilaprag.cz
reklama
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login