Mladá Boleslav

Hřbitov se rozprostírá v jižní části města 400 metrů od hradu v části zvané Na Dubcích, s hlavním vchodem z Pražské ulice. Založen byl před rokem 1584, po několika rozšířeních, z nichž jedno se uskutečnilo po morové nákaze již roku 1715, dosáhl velikosti 13.392 metrů čtverečních a patří k největším židovským hřbitovům v Čechách. Náhrobní kameny jsou dochovány od 16. století (nedávno odkryté stély podél přístupové cesty do nové části) do konce 20. století, neboť hřbitov se občasně užívá dodnes. Vzhledem k počtu renesančních, barokních a klasicistních stél je to jeden z nejlépe dochovaných a nejhodnotnějších hřbitovů v Čechách s asi 2.000 náhrobky, mezi nejvyhledávanější patří hrob Jakoba Baševiho z Treuenburgu (zemřel roku 1634), prvního nobilitovaného Žida v Habsburské monarchii a finančníka Albrechta z Valdštejna. Zajímavý je také památník židovských vojáků padlých v první světové válce v novodobé části hřbitova.
Při hlavním vstupu na hřbitov stojí hrobnický dům čp. 165, postavený na místě staršího špitálu, dnes obydlí správce hřbitova. Na opěrné zdi na počátku cesty do nové části hřbitova je umístěna deska s modlitbou pro ty, kteří nebyli třicet dní na hřbitově. V nové části hřbitova je rekonstruovaná osmiboká obřadní síň z r. 1889 s šesti tabulemi s liturgickými texty v interiéru. Roku 2003 byla v jejich prostorách zpřístupněna expozice věnovaná historii židovské populace na Mladoboleslavsku. Nedaleko obřadní síně byla roku 1937 postavena funkcionalistická márnice s pamětní deskou Rudolfa Bergmanna a dochovaným obřadním stolem. Ta je také rekonstruována a je v ní zpřístupněna expozice zachycující zvyklosti týkající se pohřbívání a náhrobků.
Na počátku 90. let 20. století se jednalo o zcela neudržovaný hřbitov zarostlý neprostupným křovím a náletovými dřevinami, které byly postupně mýceny a ničeny, byl porostlý množstvím přerostlého břečťanu, který pokrýval většinu náhrobků a rozrušoval jejich epitafy. Jedním z prvních kroků byla oprava poškozených částí ohradní zdi z lomového kamene. Dále ve druhé polovině 90. let byla provedena kompletní rekonstrukce hřbitovního domku, který slouží jako byt správce. V letech 2002 – 2003 byla opravena obřadní síň a márnice, v letech 2004, 2006 a 2008 byly opraveny části staticky poškozené ohradní zdi. Od roku 1999 probíhá postupné restaurování poškozených historických náhrobků ze 16. - 19. století, byla také vztyčena část povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století.
V současné době je zajištěna průběžná údržba celého areálu, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Kromě toho je nutno v blízkých letech počítat se vztyčením několika desítek povalených náhrobků z 19. a 20. století a také pokračovat v restaurování dalších mnoha set poškozených historických náhrobků ze 16. – 19. století; přestože tyto práce byly zahájeny již v 90. letech minulého století, množství náhrobků je příliš veliké, jejich epitafy jsou velmi cenné a tyto práce je nutno provádět ještě řadu dalších let.

typ objektu: 
hřbitov
typ objektu: 
památník
typ objektu: 
sídelní okrsek
vlastnictví: 
ŽOP
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ano
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
kehilaprag.cz
reklama
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login