Luže - synagoga

Synagoga v Jeronýmově ulici, jihozápadně od náměstí, byla postavena roku 1780 jako náhrada za starší synagogu z roku 1612, před válkou byla naposledy opravena roku 1935. Bohoslužebným účelům sloužila do druhé světové války, pak byla využita jako sušárna kožek. Roku 1991 byla vyklizena a předána Židovské obci v Praze. Roku 1992 bylo provedeno zaměření synagogy a stavebně historický průzkum. Nejvážnější poškození představovala zborcená kamenná opěrná zeď, která zvenčí do poloviny zavalila severní a východní stranu synagogy. Roku 1996 byla odkryta geniza se zajímavými a z historického hlediska cennými nálezy. Po obnově zahájené v 90. letech 20. století bude synagoga sloužit kulturním účelům. Je to výrazná budova s klasicistním štítem, středovou zděnou bimou, kamennou ženskou galerií a téměř intaktně dochovaným mobiliářem (kované svícny, tři díly zábradlí bimy, lustr a klasicistní svatostánek).
Celková rekonstrukce synagogy je v zásadě dokončena, zbývá provést menší interiérové a venkovní úpravy.

typ objektu: 
sídelní okrsek
typ objektu: 
synagoga
vlastnictví: 
ŽOP
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ano
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login