Březnice - synagoga

Synagoga stojí v centru bývalého ghetta. Postavena byla roku 1725, po požáru roku 1821 byla zásadním způsobem v klasicistním stylu přestavěna. Další etapa oprav proběhla v poslední čtvrtině 19. století a v době kolem roku 1910, kdy byly provedeny úpravy interiéru včetně dekorativní výmalby a adaptace jižního traktu u původní ženské galerie. V jedné části budovy se nachází klenutá modlitebna s galerií, ve druhé části v patře bývala škola a v přízemí byt šamese. Bohoslužebným účelům synagoga sloužila do 30. let 20. století, po druhé světové válce byla dlouhá léta využívána jako skladiště. Roku 1995 byla vrácena Židovské obci v Praze ve zdevastovaném stavu: byla narušená statika, problémem byla vzlínavá vlhkost a praskliny v klenbě nad hlavním sálem vlivem přetížení krovu, silně poškozeny byly také vnitřní i venkovní omítky a původní výmalba. Od poloviny 90. let 20. století prochází rekonstrukcí a bude využita jako regionální židovské muzeum.

typ objektu: 
sídelní okrsek
typ objektu: 
synagoga
vlastnictví: 
ŽOP
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ano
rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login