Georges Kars

22.02.2012  Zdroj: Židovské muzeum v Praze

181

Nekupujte u Židů cukr, kafe, mouku …

22.02.2012  Zdroj: ČT24

Židé v křesťanské Evropě čelili řadě předsudků a pověr, obviněním z morových epidemií či válečných neúspěchů, po kterých následovaly krvavé pogromy. Od středověku byli postupně nuceni bydlet na vymezených místech, později pojmenovaných ghetta, a označováni různými znaky či speciálními klobouky. Omezováni byli i ve výkonu živnosti, kdy se často museli věnovat obchodu či finančnictví, v určité době nečistým disciplínám. Postupné zrovnoprávňování přichází až s takzvanou židovskou emancipací, ale i s postupným otevíráním se státu Židům. Na českém území pak konečné rovnoprávnosti dosáhli prosincovou ústavou z roku 1867. S koncem 19. století ovšem vznikl i moderní antisemitismus, doprovázený teoriemi o celosvětovém židovském spiknutí, který nachází své stoupence dodnes.

O Židech a protižidovských tendencích hovořili v Historii.cs ze 7. února historici Ivo Cerman z Jihočeské univerzity a Michal Frankl z Židovského muzea v Praze. Moderoval publicista Vladimír Kučera. Celý rozhovor naleznete zde.

Židé v Horažďovicích

14.02.2012  Zdroj: Nadační fond obětem holocaustu

Chtěli bychom upozornit na publikaci, kterou vydalo v roce 2008 Město Horažďovice za přispění Nadačního fondu obětem holocaustu.

 180

Koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK

08.02.2012  Zdroj: Židovské muzeum v Praze

Rádi bychom vás upozornili na koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, který se koná ve dnech 8. a 9. února 2012 od 19,30 hodin ve Smetanově síni Obecního domu. Na koncertu vystoupí vynikající mladý izraelský klavírista Boris Giltburg. Koncert bude dirigovat Vladimír Válek.
Koncert se koná pod záštitou J. E. p. Jaakova Levyho, velvyslance Státu Izrael v ČR.

 177

ŠOA - HOLOCAUST PLZEŇSKÝCH ŽIDŮ

06.02.2012  Zdroj: Židovská obec Plzeň

175

Judaismus očima židovských velikánů: Bachja ibn Pakuda

31.01.2012  Zdroj: Židovské muzeum v Praze

Dne 31.1.2012 v 18:00 hod započně v prostorách VKC v Praze nový cyklus přednášek s názvem Judaismus očima židovských velikánů. Tento cyklus přináší portréty deseti židovských učenců od středověku až po současnost, z nichž každý přichází s jedinečnou vizí židovské tradice.  Přednáška Štěpána Lisého z Univerzity Pardubice je věnována španělskému učenci Bachjovi ibn Pakudovi (asi 1050 – 1120), který vešel ve známost zejména díky svému spisu Povinnosti srdce, v němž se poprvé snaží systematizovat etické učení judaismu. Na místě budou k dispozici studijní materiály k přednášce. Tento cyklus vznikl s laskavou podporou NFOH.

Den památky obětí holocaustu

30.01.2012  Zdroj: NFOH

173 U příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti uspořádala dne 27. ledna 2012 Federace židovských obcí v ČR s naší pomocí tradiční setkání přeživších šoa, zástupců státní správy, velvyslanců a představitelů židovských organizací. Záštitu nad setkáním převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová a také 1. místopředseda Senátu pan Přemysl Sobotka. Oba také pronesli k přítomným své projevy. Za přeživší šoa promluvila předkyně Terezínské iniciativy paní dr. Dagmar Lieblová, za romské oběti pan Karel Holomek, předseda Sdružení Romů na Moravě. Jednotlivé projevy ke stažení na našem webu www.fondholocaust.cz. Děkujeme za spolupráci FŽO, dárcům a naší dobrovolnici Janě Malákové.

 

Matan Šira

27.01.2012  Zdroj: Židovské muzeum v Praze

Vrchní pražský a zemský rabinát, Škola liturgického zpěvu a modliteb "Matan Šira", Federace židovských obcí v České republice, Židovská obec v Praze a Židovské muzeum v Praze srdečně zvou k poslechu jedinečných židovských modliteb při příležitosti slavnostního vítání šabatu ve Španělské synagoze v podání izraelského kantorského sboru Zimratya z Jeruzaléma. V pátek 27. ledna od 16:30 hodin a v sobotu 28. ledna od 9:00 hodin.

Lidé, kteří přežili holocaust, často mluví o štěstí

27.01.2012  Zdroj: Český rozhlas

170 Svět si dnes připomíná Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Ačkoli ode dne, kdy byl 27. ledna osvobozen vyhlazovací tábor v Osvětimi, uplynulo již 67 let, stále mezi námi žijí lidé, kteří období holocaustu skutečně prožili.

Paní Louise Hermanová z Českých Budějovic by si na svůj osud mohla právem stěžovat. Dnes bezmála šestadevadesátiletá dáma zažila Osvětim, pochody smrti i vyhlazovací tábor v Bergen Belsenu. Přesto v jejím vyprávění překvapivě často zaznívá slovo štěstí. 

O štěstí mluví paní Louisa Hermanová už v souvislosti s terezínským ghettem, kam se dostala v dubnu roku 1942. Starala se tam o děti. Díky tomu se v Terezíně udržela rok a tři čtvrtě. Pak ale přišel transport do Osvětimi. Celý článek naleznete zde.

Šest milionů srdcí vyletělo komínem. Jejich odkaz ale stále žije

27.01.2012  Zdroj: Český rozhlas

167 Lidé nejen u nás, ale i ve světě si dnes připomínají Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. 27. leden byl symbolicky vybraný k výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim. V Česku se pořádá k tomuto datu několik spíše pietních akcí.

„My jsme zvažovali, jestli bychom neměli spíše zvolit 8. březen, respektive noc ze sedmého na osmého března, kdy v Osvětimi byl vyvražděn takzvaný rodinný tábor. Případně, jestli si nepřipomínat přímo osvobození Terezína, v našich podmínkách tedy 8. května,“ vysvětluje okolnosti výběru symbolického data tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. 

Mezinárodní den památky obětí holocaustu vyhlásilo Valné shromáždění OSN v listopadu roku 2005, tedy až 60 po 2. světové válce. Celý článek naleznete zde.

kehilaprag.cz
reklama
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login