Červnový program synagogy na Palmovce

06.06.2011  Zdroj: Sdružení Serpens

96

97

KAREL STEINER: VIZE REALITY – NEJENOM ZÁTIŠÍ

06.06.2011  Zdroj: Židovská obec v Praze

95 V pondělí dne 6. června 2011 od 15:00 hod se v Jeruzalémské synagoze uskuteční vernisáž výstavy fotografií Karla Steinera s názvem "VIZE REALITY-NEJENOM ZÁTIŠÍ". Výstava probíhá pod záštitou francouzského velvyslance pana Pierra Lévyho a za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Otevřena bude denně kromě soboty a židovských svátků od 6. června 2011 do 28. října 2011 vždy od 11 – 17 hodin.

 

 

Den otevřených dveří v synagoze v Kosově Hoře

05.06.2011  Zdroj: http://www.kosovahora.cz/synagoga.asp?p1=2123

Dne 5. 6. 2011 od 10:00 do 17:00 hod se v synagoze v Kosově Hoře koná den otevřených dveří, kterým se zahájí provoz synagogy.

Nadále bude synagoga přístupna:
duben,květen, červen, září - od 10 - 16 hod.
červenec, srpen - od 10 - 17 hod.


Mimo sezonu po telef.dohodě (604 327 295)
Zavřeno: pátek, sobota a židovské svátky

Vstupné: dospělí 20,- Kč, děti, důchodci a skupiny od 10 osob 10,- Kč

Koncert v synagoze v Boskovicích

05.06.2011  Zdroj: http://10hvezd.cz/

89

EREC JISRAEL – ZEMĚ VYVOLENÁ

03.06.2011  Zdroj: Muzeum Strážnice

Katedra blízkovýchodních studií FAKULTA FILOZOFICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI a MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÝ SPOLEK VE STRÁŽNICI zve srdečně do STRÁŽNICKÉ SYNAGOGY na VERNISÁŽ výstavy fotografií s názvem EREC JISRAEL – ZEMĚ VYVOLENÁ. Vernisáž výstavy proběhne 3.6.2011 v 16:00. Programem provází ThDr., Mgr. Alena Hanzová, Th.D., Katedra blízkovýchodních studií.

Program:
ThDr., Mgr. Alena Hanzová, Th.D. – pohovoří se svými studenty o zemi Izrael a dějinách Židů
Zazní hebrejské písně v podání cimbálové muziky studentů Purkyňova gymnázia ve Strážnici
Mokré requiem - přednese MUDr. Vladimír Gregor

Výstava bude v synagoze otevřena vždy od pátku do neděle od 13.30 –do 17.30 hodin a potrvá do 25.9.

Zátah

01.06.2011  Zdroj: Židovské muzeum v Praze

Dne 1. 6. 2011 od 18:00 hod se bude v prostorách VKC v Praze promítat film Zátah. Děj filmu se odehrává 6. června 1942, kdy vstupuje v platnost nové nařízení francouzské vlády namířené proti židovskému obyvatelstvu. Jedenáctiletý Joseph Weismann proto odchází do školy se žlutou hvězdou na hrudi. Přesto žijí Weismannovi v přesvědčení, že mají stále důvody k radosti. Ale jen do úsvitu 16. července 1942, kdy do bytu vtrhnou muži v černých uniformách. Budí celou Josephovu rodinu a ženou je do autobusu… Po největší razii v dějinách lidstva, která proběhla pod taktovkou francouzské policie, se v pařížské cyklistické aréně tísní na třináct tisíc Židů. Pět dní bez vody, bez jídla a bez zdravotní péče. Dr. Sheinbaum (Jean Reno), internovaný spolu s ostatními, dělá, co může. Intenzita rasismu šířeného zdejší kolaborantskou vládou hluboce zasahuje mimo jiné také sestru Červeného kříže Anette Monod (Melanie Laurent). Všechny postavy i události v tomto filmu jsou skutečné. Drama, Francie / Německo / Maďarsko, 2010, 115 min., české znění. Režie: Roselyne Bosch. Hrají: Jean Reno, Mélanie Laurent, Gad Elmaleh a další.

Maceva - Židovský náhrobek a symbolika jeho výzdoby ve světle tradice

31.05.2011

65 Publikace od Ivy Steinové, která bude od června k prodeji, je výsledkem několikaletého výzkumu židovských hřbitovů, uskutečněném v Národním památkovém ústavu. Pokouší se pojmenovat a interpretovat symboliku výzdoby židovských náhrobků, dochovaných na území České republiky. Základní metodou interpretace je porovnání hebrejského náhrobního nápisu s výtvarným motivem. Publikace shrnuje širokou škálu symbolů, doplněna je 118 fotografiemi. Připojeno je třináct drobných medailonů vybraných osobností, jejichž náhrobky nesou výtvarnou symbolickou výzdobu. 66 Židovské náhrobky dosud patří mezi opomíjené kulturní památky, představují však mimořádně cenné historické a kulturně-historické doklady o životě židovských komunit. Pravidla židovského pohřbívání a místní zvyky ovlivnily zvláštní podobu židovských pohřebišť. Náhrobek má označit místo pohřbu a sdělovat o zemřelém vše potřebné i dalším generacím, aby jeho jméno neupadlo v zapomnění. Kromě svého základního smyslu uctít památku zemřelých vykazují náhrobky mnohdy značnou uměleckou hodnotu. Publikace se pokouší o souhrnné zpracování ikonografické výzdoby židovských náhrobků na našem území. Množství přibližně 350 hřbitovů s dochovanými náhrobky umožňuje shromáždit a posoudit základní typy jejich výzdoby. Hlavní metodou interpretace symboliky na náhrobcích je porovnání hebrejského nápisu s výtvarným motivem. Součástí většiny 67 náhrobních textů je ujištění, že zesnulý plnil předepsané micvot a že má díky svým skutkům na tomto světě zajištěn podíl na olam ha-ba, světě, který přijde. K tomu mohou během života přispět různé lidské činnosti, v náhrobních nápisech často zdůrazňované.
  Sledovány byly všechny typy symbolické výzdoby a interpretovány byly na základě znalostí judaismu. Jedním z cílů této práce bylo pojmenovat rozdílné významy stejného výtvarného motivu a ukázat různé možnosti interpretce na konkrétních příkladech. Mezi hlavní sledovaná výtvarná témata patří symboly Tóry, znamení kohenů a levitů, znázornění dobročinnosti, motivy korun, znamení pro jména a různá povolání či činnosti, smuteční motivy a symboly spojované s očekáváním příchodu Mesiáše. Součástí publikace je třináct drobných medailonů vybraných osobností, jejichž náhrobky nesou výtvarnou symbolickou výzdobu. Text je ilustrován 118 fotografiemi nejvýznamnějších dokladů symbolické výzdoby židovských náhrobků na našem území.

Koncert v synagoze v Plzni

31.05.2011  Zdroj: http://10hvezd.cz/

91

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ EXPERTNÍ PODPORY PROJEKTU REVITALIZACE UKONČENO

30.05.2011  Zdroj: http://10hvezd.cz/

Část 1: Muzejní výstavnictví
O zadávací podmínky této soutěže ke dni 8. 4. 2011 požádalo celkem 7 uchazečů. Do termínu ukončení veřejné zakázky dne 8. 4. 2011 odevzdal nabídku pouze 1 uchazeč. Otevírání obálek provedla komise pro otevírání obálek dne 11. 4. 2011. Hodnocení nabídky provedla hodnotící komise dne 13. 4. 2011. Smlouva o dílo s vítězným uchazečem byla podepsána dne 4. 5. 2011. Vítězem této veřejné zakázky se stala společnost LN Design s.r.o.

Část 2: Expertní podpora projektového řízení
O zadávací podmínky této soutěže ke dni 8. 4. 2011 požádalo celkem 8 uchazečů. Do termínu ukončení veřejné zakázky dne 8. 4. 2011 odevzdali nabídky celkem 4 uchazeči. Otevírání obálek provedla komise pro otevírání obálek dne 11. 4. 2011. Hodnocení nabídky provedla hodnotící komise dne 13. 4. 2011, hodnoceny byly všechny nabídky. Vzhledem k tomu, že nikdo z neúspěšných uchazečů nevznesl žádnou námitku ani stížnost, byla smlouva o dílo s vítězným uchazečem,  podepsána dne 18. 5. 2011. Vítězem této veřejné zakázky se stala společnost EUFC CZ s.r.o.

Část 3: Právní služby
O zadávací podmínky této soutěže ke dni 8. 4. 2011 požádalo celkem 8 uchazečů. Do termínu ukončení veřejné zakázky dne 8. 4. 2011 odevzdali nabídky celkem 3 uchazeči. Otevírání obálek provedla komise pro otevírání obálek dne 11. 4. 2011. Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise dne 13. 4. 2011, hodnoceny byly všechny nabídky. Vzhledem k tomu, že nikdo z neúspěšných uchazečů nevznesl žádnou námitku ani stížnost, byla smlouva o dílo s vítězným uchazečem,  podepsána dne 5. 5. 2011. Vítězem této veřejné zakázky se stala společnost Schönherr s.r.o.

Hieronymus LORM - "Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět"

29.05.2011  Zdroj: Regionální muzeum v Mikulově

52 Od 29.5.2011 do 30.9.2011 se v obřadní síni židovského hřbitova v Mikulově koná výstava věnována životu a dílu tohoto neobyčejného muže. Vedle toho návštěvníci také budou mít možnost poznat neznámý a - někdy pro nás „zdravé“ i temný - svět hluchoslepých, mezi nimiž se Lorm řadil. Součástí výstavy bude i pořádání doprovodných akcí, kde si mohou návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet princip Lormovy dotykové abecedy. Budou též vystaveny výherní díla, které získali cenu Hieronyma Lorma 2010.

 

 

webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login