Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

09.07.2011  Zdroj: http://10hvezd.cz/

Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací projektu Revitalizace židovských památek v ČR bylo vyhlášeno dne 1.7.2011. Vyhlášení tohoto VŘ probíhá podle  Zákona o zadávání veřejných zakázek, vzhledem rozsahu jde o nadlimitní zakázku na služby  – otevřené řízení. Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavebních prací pro stavební úpravy souboru patnácti památkových objektů v deseti lokalitách zařazených do projektu Revitalizace židovských památek v České republice. Patří mezi ně synagogy a další stavby související se životem židovské komunity. Většina objektů v souboru jsou zapsané kulturní památky, všechny objekty v souboru jsou památkově cenné a výjimečné stavby. Nacházejí se v různém stavu po stránce stavební i z hlediska užívání – od staveb zchátralých či nevhodně opravených a neužívaných, po stavby z větší části opravené a užívané. Cílem projektu je obnovit tento soubor stavebně, dát objektům nový život, začlenit je do života daného místa a provázat je mezi sebou.

Podrobnější informace k této zakázce lze nalézt na centrální adrese Informačního systému o veřejných zakázkách http://www.isvzus.cz/usisvz/.

Výběrové řízení na inženýrskou činnost, technický dozor a výkon koordinátora BOZP

09.07.2011  Zdroj: http://10hvezd.cz/

Výběrové řízení na  inženýrskou činnost, technický dozor a výkon koordinátora BOZP projektu Revitalizace židovských památek v ČR bylo vyhlášeno dne 1.7.2011. Vyhlášení tohoto VŘ probíhá podle  Zákona o zadávání veřejných zakázek, vzhledem rozsahu jde o nadlimitní zakázku na služby  – otevřené řízení. Předmětem této veřejné zakázky  je výkon funkce technického dozoru investora v době realizace zakázky „Revitalizace židovských památek v ČR“ a činnosti spojené s dokončením všech objektů, jejich předáním do užívání objednatele. Současně bude technický dozor zajišťovat pro zadavatele koordinaci BOZP po celou dobu trvání zakázky. Jedná se celkem o 10 lokalit a 15 objektů, kde se bude provádět požadovaná činnost (mnohdy i současně ve více lokalitách). Patří mezi ně synagogy a další stavby související se životem židovské komunity. Většina objektů v souboru jsou zapsané kulturní památky, všechny objekty v souboru jsou památkově cenné a výjimečné stavby. Nacházejí se v různém stavu po stránce stavební i z hlediska užívání – od staveb zchátralých či nevhodně opravených a neužívaných, po stavby z větší části opravené a užívané. Cílem projektu je obnovit tento soubor stavebně, dát objektům nový život, začlenit je do života daného místa a provázat je mezi sebou.

Podrobnější informace k této zakázce lze nalézt na centrální adrese Informačního systému o veřejných zakázkách http://www.isvzus.cz/usisvz/.

Festival Boskovice 2011

07.07.2011  Zdroj: http://www.boskovice-festival.cz/

100 Od čtvrtka 7. do neděle 10. července proběhne v Boskovicích 19. ročník unikátního festivalu pro židovskou čtvrť. Akce proslula nejen kvalitní „nekomerční“ nabídkou hudby, výstav, divadelních představení, filmů či autorských čtení, ale především poklidnou atmosférou a dobrým zázemím, které si užívají i rodiny s malými dětmi. Za osmnáct let svého trvání získal festival renomé nejen u svých stálých návštěvníků, ale i u odborné kritiky.

Boskovický festival, na rozdíl od jiných, probíhá v celém městě a v tom spočívá jeho výjimečnost. Letošní ročník festivalu opět nabídne širokou škálu kulturních lahůdek. Můžete se těšit na koncerty v amfiteátru letního kina, jazzovou scénu v zámeckém skleníku, další hudební scénu za muzeem, odpolední divadla na hradě a ve farské zahradě, promítání v kině Panorama i v amfiteátru, komornější koncerty v synagoze, cyklovýlet, nonstop DJs scénu na palouku před hradem a další překvapení.

Izrael ve fotografii

04.07.2011  Zdroj: Krajská knihovna Karlovy Vary

123

Pozvánka na obnovenou výstavu do Regionálního muzea v Náchodě

01.07.2011

V měsíci červenci bude pro zájemce o historii města i další návštěvníky v budově muzea na Masarykově náměstí znovu instalována výstava Jak mizel starý židovský Náchod, která byla vytvořena díky iniciativě mnoha lidí. Muzeum obdrželo jednak fotografie Antonína Rabišky, jednak sadu panoramatických fotografií Ing. arch. Josefa Koutného, bývalého ředitele SPŠ stavební v Náchodě, které uchoval před zničením a muzeu zapůjčil Petr Kuchař. Fotografie jsou doplněny kresbami náchodského malíře Karla Šafáře z muzejních fondů, přehlednou mapou předválečného centra Náchoda z fondu náchodského archivu a dokumenty ze soukromých sbírek. Nutno upřesnit, že se fotografie týkají celých ulic (Krámské, Radniční, Židovské, Hradební Na Parkánech a Strnadovy), v nichž žili jak židovští, tak křesťanští obyvatelé. Z nich si jen ulice Krámská a Strnadova částečně zachovaly svoji původní podobu. Více informací a pozvánku naleznete zde.

Výstava o obnově židovského hřbitova u Hřivčic

25.06.2011  Zdroj: http://www.husiti-peruc.hys.cz/zidovsky-hrbitov-vystava

111 Husův sbor Církve československé husitské na Peruci vás srdečně zve na výstavu o obnově židovského hřbitova u Hřivčic. Výstava bude zahájena dne 25. června v kapli M.J. Husa na Peruci. Projekt Rekultivace židovského hřbitova u Hřivčic finančně podpořil Nadační fond obětem holocaustu a Úřad práce Louny prostřednictvím fondů Evropské Unie.

 

 

Nová publikace Židé v Táboře

24.06.2011

121

Život a dílo Samuela Steinherza

23.06.2011  Zdroj: Židovské muzeum v Praze

Dne 23.6.2011 v 18:00 hod se v prostorách VKC v Praze koná přednáška rakouského historika Gerharda Oberkoflera s názvem "Život a dílo Samuela Steinherza". Historik Samuel Steinherz se narodil v rakouském Güssingu. Později studoval historii ve Štýrském Hradci a také ve Vídni, kde v silně antisemitském prostředí konzervativní, německo-nacionální inteligence získal oprávnění k výuce rakouských dějin i obecných dějin. Steinherz, který zůstal věrný židovské víře, věnoval veškeré své úsilí budování vědecké dráhy historika. V roce 1901 byl povolán na katedru historie pražské Karlo-Ferdin...andovy univerzity. Dle pravidla posloupnosti se měl stát rektorem pro rok 1922/23. Za monarchie se takováto delikátní záležitost řešila tak, že rektor, pokud byl židovského původu, dobrovolně odstoupil. Steinherz se však vzepřel nedůstojné tradici a ani pod nátlakem neodstoupil. Stal se tak vůbec prvním židovským rektorem na německy mluvících univerzitách. Dne 6. července 1942 byl Steinherz i s manželkou odvlečen do koncentračního tábora v terezínském ghettu. Ještě v den svých 85. narozenin téměř slepý přednášel o dějinách Židů v Čechách. Přednáška se koná ve spolupráci se Společností pro dějiny židů v České republice v rámci cyklu přednášek nadace Samuel-Steinherz-Stiftung se sídlem v Norimberku. Přednáška bude v německém jazyce s tlumočením do češtiny.

Svátek Šavuot

22.06.2011  Zdroj: Židovské muzeum v Praze

109

Dne 22.6.2011 od 18:00 hod se v prostorách VKC v Praze koná přednáška vrchního pražského a zemského rabína Karola Efraima Sidona s názvem "Svátek Šavuot". Všichni jsou srdečně vítáni.

 

 

 

Fotografický klan rodiny Šechtlů 1856 – 2011 na výstavě v Plzni

21.06.2011  Zdroj: NPÚ

21.6.2011 se od 17 hod. v plzeňské Velké synagoze koná vernisáž výstavy nazvané Fotografický klan rodiny Šechtlů 1856 – 2011, na jejímž uspořádání se podílelo i plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu, zejména díky osobě fotografa Radovana Kodery.

Záštitu nad výstavou přijal primátor města Plzně Martin Baxa.

Výstava potrvá do 31.10.2011 denně kromě sobot a židovských svátků od 10 do 18 hod. Pozvánku naleznete zde.

webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login